javascript 生成二维码

5 6月

使用了query-qrcode库,但是这个库默认不支持中文,修改了下使之支持中文,修改后的代码:https://github.com/awaysoft/jquery-qrcode

 

Code:

<div id="qrcode"></div>
<script type="text/javascript" src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.10.2/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://raw.githubusercontent.com/awaysoft/jquery-qrcode/master/jquery.qrcode.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$('#qrcode').qrcode("欢迎访问涛儿的小窝http://www.awaysoft.com/taor/");
</script>Demo:发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注